První dny s mezikulturními šoky

Jirka in Gent

Jsem si jistý, že když navštívíte cizí zemi, hned jak překročíte hranici poznáte, že jste v zahraničí, a to i když jste měli vaše oči po celou dobu zavřené a náhle je otevřeli. Každá země má něco, čím se liší od vaši vlasti. A nezáleží na tom, jestli je to v Evropě, Americe nebo Asii. Cizí země má jiný architektonický styl, krajinu, lidi, jazyk, klima nebo životní úroveň. Každá země má jinou kulturu. Jiná kultura znamená lidi s odlišnou mentalitou a přístupem k životu, jiné zvyky, jídlo či celkový způsob života, řekněme. A jakmile začnete cestovat, zjistíte, že to, co funguje ve vaší zemi, nemusí nutně fungovat jinde. Věci, které jsou normální ve vaší zemí, nemusí nutně být běžné někde jinde. Já tyto momenty uvědomění nazývám „mezikulturní šoky“ a zde je pár těch, na které jsem v Belgii narazil.

Please follow me and share 🙂
0

Enjoying this blog? Please spread the word :)